KFUM – Greve Gruppe

KFUM – Greve Gruppe

Kom og vær med

Indmeldelse og medlemskab

Hvis du har lyst til at prøve at være spejder er du velkommen til at komme til en mødeaften. Du er også velkommen til at kontakte gruppelederen eller enhedslederen for mere information om besøg og indmeldelse.
Indmeldelse skal ske senest ved 3 mødeaften.

Indmeld dig her: INDMELDELSE.

Når først man er indmeldt som spejder, skal man ikke tilmelde sig ved hver sæson, så man er spejder indtil man evt. melder sig ud skriftligt, og oprykning til nye enheder sker automatisk efter klassetrin med mindre andet aftales

Kontingent for medlemskab

Det koster 350 kr. pr. halvår at være medlem. (700 kr. hvis du betaler et år frem ad gangen)
Kontingentet dækker materialer, lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.

Kontingentet opkræves indtil evt. skriftlig udmeldelse finder sted. Spørgsmål vedr. kontingent kan ske til kasseren (se kontakt)

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.

Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere
medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for
at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.

Fototilladelse


I forbindelse med indmeldelsen skal I tage stilling til en fototilladelse. Det er billeder for gruppen, spejderne og forældre der viser hvor fedt jeres børn har haft det. I forbindelse med vores hjemmeside og reklame materiale vil vi gerne bede jer underskrive endnu en gang på en lille separat seddel, så vi er sikre på at det er ok at vi bruger billederne eksternt. Linket til sedlen er herunder og afleveres til jeres nærmeste leder.